ankieta

Badanie satysfakcji usług klientów firmy CodaSolutions

Ocena jakości kontaktu telefonicznego
123456
Szybkość nawiązania kontaktu:
Szybkość rozwiązania problemu:
Komunikatywność rozmówcy:
Wartość merytoryczną kontaktu: